Vesti

15. marta 2016.

Obaveštenje u vezi sa nastalim problemima kod zakazivanja pacijenata na internističkom šalteru

Obaveštenje u vezi sa nastalim problemima kod zakazivanja pacijenata na internističkom šalteru, u prepodnevnoj smeni, dana 15. marta Zbog iznenadnih bolovanja četiri spec internista, Opšta bolnica […]
2. decembra 2015.

Primena Zakona o zaštiti uzbunjivača i Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja

Primena Zakona o zaštiti uzbunjivača  („Sl. Glasnik RS“ br.128/14) i Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od […]
9. juna 2015.

Primena zakona o zaštiti uzbunjivača

Zakonom o zaštiti uzbunjivača („Sl. glasnik RS“ br.128/2014), koji se primenjuje od 05. juna 2015.godine, predviđene su određene obaveze poslodavca radi zaštite uzbunjivača. S tim u […]
25. maja 2015.

Interni oglas za odobravanje užih specijalizacija u 2015.god

Opšta bolnica „Sveti Luka“ raspisuje INTERNI OGLAS za odobravanje užih specijalizacija u 2015. godini i to za :   1 – Endokrinologija – za interno odeljenje, […]
8. aprila 2015.

Sertifikat o akreditaciji Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo

Opšta bolnica „Sveti Luka” Smederevo je 31.12.2013. godine sa Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova zaključila ugovor o akreditaciji. Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstene ustanove. […]
6. aprila 2015.

Interni oglas za odobravanje specijalizacija u 2015.god

Opšta bolnica „Sveti Luka“ raspisuje INTERNI OGLAS za odobravanje specijalizacija u 2015. godini i to za : 1 interna medicina – za interno odeljenje 1 interna […]
23. marta 2015.

Dan ustanove opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo

Dana 19.03.2015. god. obeležen je Dan ustanove Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo. Tog dana, pre četiri godine, stupila je na snagu odluka Vlade Republike Srbije o […]
31. decembra 2014.

Akreditacija u toku!

Unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, kao sastavni deo svakodnevnih aktivnosti zdravstvenih radnika, saradnika i ostalih zaposlenih, u sistemu zdravstvene zaštite, predstavlja kontinuirani proces čiji je cilj […]
26. novembra 2014.
U toku je uvođenje IP telefonske centrale i govornog automata u našoj ustanovi.   Promene koje će nastati podrazumevaju 1. Javljanje govornog automata i preusmeravanje poziva […]