Vesti

2. July 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – Odeljenje za oftalmologiju

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
20. June 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – Služba za produženo bolničko lečenje i negu

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
19. June 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – Odeljenje za ortopediju sa traumatologijom

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
15. June 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – OJ specijalističko-konsultativni pregledi

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
12. June 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – OJ za ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
5. June 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – Služba za ginekologiju i akušerstvo

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
29. May 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – OJ za zbrinjavanje hitnih stanja

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
29. May 2018.

Oglas za posao – MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – OJ specijalističko konsultativni pregledi

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
24. May 2018.

Oglas za posao – VIŠEG RADIOLOŠKOG TEHNIČARA

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]