Vesti

8. aprila 2019.

DRUGA REDOVNA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Na drugoj redovnoj sednici upravnog odbora, koja je održana 4. aprila 2019. godine:   1) doneta je odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Opšte bolnice „Sveti Luka“ […]
8. aprila 2019.

VIII – Smederevski sestrinski dani – UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

5. aprila 2019.

Oglas za posao – 2 MEDICINSKE SESTRE – TEHNIČARA – Opšti smer

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO Ulica Knez Mihailova br.51 11300 Smederevo raspisuje O G L A S za prijem   – JEDNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – opšti […]
2. aprila 2019.

Oglas za posao – MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA – Služba za pedijatriju

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO Ulica Knez Mihailova br.51 11300 Smederevo raspisuje O G L A S za prijem   1. JEDNE MEDICINSKE / PEDIJATRIJSKE SESTRE, […]
2. aprila 2019.

37. SMEDEREVSKI LEKARSKI DANI – Simpozijum hirurga Srbije u organizaciji Srpskog lekarskog društva i Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo

27. marta 2019.

Oglas za posao – MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA / INSTRUMENTARA – Odeljenje za opštu hirurgiju

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO Ulica Knez Mihailova br.51 11300 Smederevo raspisuje O G L A S za prijem   1. JEDNE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA/ INSTRUMENTARA, sa […]
27. marta 2019.

Oglas za posao – JEDNE SPREMAČICE – Služba za tehničke poslove

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO Ulica Knez Mihailova br.51 11300 Smederevo raspisuje O G L A S za prijem   1.  JEDNE SPREMAČICE, sa osnovnim obrazovanjem, […]
26. februara 2019.

Oglas za posao – JEDNE VIŠE / SREDNjE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA – Odeljenje za neurologiju

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO Ulica Knez Mihailova br.51 11300 Smederevo raspisuje O G L A S za prijem   1. JEDNE VIŠE / SREDNjE MEDICINSKE […]
12. februara 2019.

Oglas za posao – DVE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA – OJ za zbrinjavanje hitnih stanja

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO Ulica Knez Mihailova br.51 11300 Smederevo raspisuje O G L A S za prijem   1. DVE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA, sa IV […]