Objavljivanje ugovora o saradnji sa kompanijom Care Direct

Ugovor o saradnji čiji je predmet distribucija bez nadoknade edukativnih materijala bolnicama i majkama, od strane kompanije Care Direct, koji su odobreni od strane Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ je zaključen dana 01.03.2010.god. između Zdravstvenog centra „Sveti Luka“ Smederevo i Care Direct pod brojem 513/1, a na osnovu dopisa Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ br.355/1 od 25.01.2011.god.koji je Zdravstveni centar „Sveti Luka“ Smederevo primio dana 01.02.2011.god..


Pre ovog, Zdravstveni centar „Sveti Luka“ Smederevo je zaključio ugovor o saradnji sa Care Direct i Procter & Gamble dana 23.04.2003.god.