– Naša Misija - Mi smo tu da pružimo blagovremene i kvalitetne zdravstvene usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, u skladu sa savremenim principima medicinske nauke, da brinemo o zdravlju pacijenata, uz posvećenost našeg osoblja i racionalno korišćenje resursa. Mi poštujemo prava pacijenata i gradimo radno okruženje u kojem je svaka osoba i ideja cenjena i vrednovana

// Vesti //

// Linkovi //