Slide background
Slide background
Slide background

Slide background
Mi smo tu da pružimo blagovremene i kvalitetne zdravstvene usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, u skladu sa savremenim principima medicinske nauke, da brinemo o zdravlju pacijenata, uz posvećenost našeg osoblja i racionalno korišćenje resursa. Mi poštujemo prava pacijenata i gradimo radno okruženje u kojem  je svaka osoba i ideja cenjena i vrednovana. – Naša Misija

Dobro došli na internet prezentaciju Opšte bolnice “Sveti Luka”

// Poslednje novosti //

// Linkovi //

Ministarstvo

Rfzo

Smederevo

Batut