5. aprila 2019.

Oglas za posao – 2 MEDICINSKE SESTRE – TEHNIČARA – Opšti smer

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO Ulica Knez Mihailova br.51 11300 Smederevo raspisuje O G L A S za prijem   – JEDNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – opšti […]
2. aprila 2019.

Oglas za posao – MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA – Služba za pedijatriju

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO Ulica Knez Mihailova br.51 11300 Smederevo raspisuje O G L A S za prijem   1. JEDNE MEDICINSKE / PEDIJATRIJSKE SESTRE, […]
27. marta 2019.

Oglas za posao – MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA / INSTRUMENTARA – Odeljenje za opštu hirurgiju

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO Ulica Knez Mihailova br.51 11300 Smederevo raspisuje O G L A S za prijem   1. JEDNE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA/ INSTRUMENTARA, sa […]
27. marta 2019.

Oglas za posao – JEDNE SPREMAČICE – Služba za tehničke poslove

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO Ulica Knez Mihailova br.51 11300 Smederevo raspisuje O G L A S za prijem   1.  JEDNE SPREMAČICE, sa osnovnim obrazovanjem, […]
26. februara 2019.

Oglas za posao – JEDNE VIŠE / SREDNjE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA – Odeljenje za neurologiju

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO Ulica Knez Mihailova br.51 11300 Smederevo raspisuje O G L A S za prijem   1. JEDNE VIŠE / SREDNjE MEDICINSKE […]
12. februara 2019.

Oglas za posao – DVE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA – OJ za zbrinjavanje hitnih stanja

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO Ulica Knez Mihailova br.51 11300 Smederevo raspisuje O G L A S za prijem   1. DVE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA, sa IV […]
24. januara 2019.

Oglas za posao – MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA – Odsek za hemodijalizu

O G L A S za prijem   1. JEDNE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA, sa IV stepenom stručne spreme – opšti smer, položenim stručnim ispitom, sa punim radnim […]
10. decembra 2018.

Oglas za posao – TRI MEDICINSKE SESTRE – Odeljenje za opštu hirurgiju

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]
23. oktobra 2018.

Oglas za posao – DVE SPREMAČICE – Služba za tehničke poslove

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.75/14) , […]