9. December 2019.

Oglas za posao – JEDAN DOKTOR MEDICINE – JEDNA MEDICINSKA SESTRA/INSTRUMENTAR

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVO Ulica Knez Mihailova br.51 11300  Smederevo O G L A S za prijem JEDAN DOKTOR MEDICINE, SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE, VII2 stepen […]
25. November 2019.

Oglas za posao – TRI MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA

O G L A S za prijem JEDNE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA, sa  IV stepenom stručne spreme – opšti smer,  položenim stručnim ispitom, sa punim radnim vremenom, rad […]
7. November 2019.

Oglas za posao – LABORATORIJSKOG TEHNIČARA – Odeljenje za mikrobiološku dijagnostiku

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVOUlica Knez Mihailova br.5111300 Smederevoraspisuje O G L A Sza prijem   JEDNOG LABORATORIJSKOG TEHNIČARA, sa  IV stepenom stručne spreme, položenim stručnim […]
1. November 2019.

Oglas za posao – VIŠEG RADIOLOŠKOG TEHNIČARA – OJ za ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVOUlica Knez Mihailova br.5111300 Smederevoraspisuje O G L A Sza prijem   JEDNOG VIŠEG RADIOLOŠKOG TEHNIČARA, sa VI stepenom stručne spreme,  položenim […]
16. October 2019.

Oglas za posao – MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA – Služba za produženo bolničko lečenje i negu

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVOUlica Knez Mihailova br.5111300 Smederevoraspisuje O G L A Sza prijem JEDNE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA, sa  IV stepenom stručne spreme – opšti smer, […]
11. October 2019.

Oglas za posao – MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA – Odeljenje za oftalmologiju

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVOUlica Knez Mihailova br.5111300 Smederevoraspisuje O G L A Sza prijem   JEDNE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA, sa  IV stepenom stručne spreme – opšti […]
2. October 2019.

Oglas za posao – MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA – Odsek za hospitalni hemioterapijski pristup

OPŠTA BOLNICA „SVETI LUKA“ SMEDEREVOUlica Knez Mihailova br.5111300 Smederevoraspisuje O G L A Sza prijem   JEDNE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA, sa  IV stepenom stručne spreme – opšti […]
25. September 2019.

Oglas za posao – PET MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA/RADIOLOGA

O G L A S za prijem 1. JEDNE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA, sa  IV stepenom stručne spreme – opšti smer,  položenim stručnim ispitom, sa punim radnim vremenom, […]
28. August 2019.

Oglas za posao – DVE MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA

O G L A S za prijem 1. JEDNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR- opšti smer, IV  stepen stručne spreme, za rad  na odeljenju za opštu hirurgiju, rad u […]