37. SMEDEREVSKI LEKARSKI DANI – Simpozijum hirurga Srbije u organizaciji Srpskog lekarskog društva i Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo