Menadžment tim
Medicinske službe

SEKTOR ZA INTERNISTIČKE GRANE MEDICINE

Interno odeljenje

Odsek za kardiologiju sa koronarnom jedinicom

Odsek za hemodijalizu

Kabinet za gastroenterologiju i gastroenterološku dijagnostiku

 Odeljenje za pneumoftiziologiju

Odeljenje za neurologiju

Kabinet za neurološku dijagnostiku

Odeljenje za infektivne bolesti

 

SEKTOR ZA HIRURŠKE GRANE MEDICINE

Odeljenje za opštu hirurgiju

Odsek operacioni blok (hirurške sale i centralna sterilizacija)

Odsek za poluintenzivnu negu i preoperativnu pripremu

Odsek za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

Odeljenje za ortopediju sa traumatologijom

 Odeljenje za urologiju

 Odeljenje za otorinolaringologiju

 Odeljenje za oftalmologiju

 SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

Odsek za ginekologiju

Odsek – porodilište

Odeljenje za neonatologiju

SLUŽBA ZA PEDIJATRIJU

SLUŽBA ZA PSIHIJATRIJU

SLUŽBA ZA PRODUŽENO BOLNIČKO LEČENjE I NEGU

Odsek za hospitalni hemioterapijski pristup

Odsek za produženu negu i lečenje

 ORGANIZACIONE JEDINICE ZA OBAVLjANjE ZAJEDNIČKIH MEDICINSKIH POSLOVA

O.J. za zbrinjavanje hitnih stanja

O.J. specijalističko-konsultativni pregledi

* Odsek za plućne bolesti i TBC

* Odeljenje specijalističkih ambulanti

* Internistička ambulanta

* Hirurška ambulanta

* Urološka ambulanta

* Ortopedska ambulanta

* Oftalmološka ambulanta

* Kabinet za ortooptiku

 * ORL ambulanta

* Anesteziološka ambulanta

* Neurološka ambulanta

* Psihijatrijska ambulanta

* Ambulanta za kožno-venerične bolesti

* Prijemno – administrativna ambulanta

O.J. anestezija sa reanimatologijom

* Intenzivna terapija i nega – odsek

O.J. dnevne bolnice za dijagnostičke i terapijske procedure

* Dnevna bolnica za hirurgiju – jednodnevna hirurgija

* Dnevna bolnica za psihijatriju

* Dnevna bolnica za onkologiju

 O.J. za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 O.J. za laboratorijsku, imunološku, patološku i mikrobiološku dijagnostiku

Odeljenje za biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku

Odeljenje za mikrobiološku dijagnostiku

* Kabinet za imunološku dijagnostiku

* Kabinet za patološku dijagnostiku

O.J. za ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku

* Kabinet za ultrazvuk

* Kabinet za ST dijagnostiku

O.J. za snabdevanje krvlju i krvnim produktima

O.J.  za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (Bolnička apoteka)

Nemedicinske službe

SEKTOR ZA NEMEDICINSKE POSLOVE I KONTINUIRANU EDUKACIJU

Odeljenje za opšte, pravne i poslove odnosa sa javnošću

  * Kabinet za edukaciju i statistiku

Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove

* Odsek za knjigovodstvo

Odeljenje za javne nabavke, komercijalne poslove  i magacinsko poslovanje

* Odsek za javne nabavke i komercijalne poslove

* Odsek za magacinsko poslovanje

Odeljenje za informacione tehnologije, elektronsko  fakturisanje i plansko-analitičke poslove

Odeljenje za epidemiološki nadzor, DDD poslove, higijenu, reciklažu infektivnog otpada i pranje i peglanje rublja

* Odeljenje za tehničke poslove

* Odsek za PPZ, odbranu i fizičko-tehničko obezbeđenje         

* Servis za ishranu bolesnika

Služba internih kontrolora