// Mišljenje spoljašnjih ocenjivača nakon redovne posete za vreme trajanja akreditacije

Ovih dana je Opšta bolnica „Sveti Luka“ Smederevo dobila mišljenje spoljašnjih ocenjivača koji su sprovodili redovnu, godišnju, proveru primene i poštovanja postavljenih standarda kvaliteta u postupku akreditacije.

Redovna poseta spoljašnjih ocenjivača koja se, u skladu sa zakonom, sprovodi godinu dana nakon spoljašnjeg ocenjivanja, obavljena je prema planu Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, dana 09. juna 2016. godine. Posetu je obavio tim spoljašnjih ocenjivača u sastavu: dr Dragan Kaljević i Lidija Lazović, diplomirani pravnik.

Redovna poseta je započela razgovorom sa menadžmentom ustanove, a nastavila se pregledom dokumentacije, razgovorima sa predstavnicima timova za samoocenjivanje i obilaskom ustanove.
Što se tiče prezentovane dokumentacije, spoljašnji ocenjivači su mišljenja da je ista bila iscrpna i adekvatna postavljenim zahtevima i preporukama iz akreditacijskog izveštaja.
U dostavljenom izveštaju se, dalje, navodi da su Planom unapređenja ustanove jasno opredeljeni nivoi prioriteta, dok su mere i aktivnosti definisane u skladu sa preporukama datim u Izveštaju o spoljašnjem ocenjivanju. Jasno su opredeljeni vremenski rokovi, kao i osobe odgovorne za realizaciju postavljenih zadataka, a sve u cilju postizanja očekivanih rezultata.

Određen broj ciljeva je ostvaren u predviđenim rokovima, dok se jedan deo ostvaruje kontinuirano, zahvaljujući aktivnostima koje se redovno preduzimaju. Kod pojedinih kriterijuma rokovi za postizanje planiranih rezultata su još uvek u toku. Razlog tome su: nedostatak finansijskih sredstava, nemogućnost prijema nedostajućih kadrova zbog zakonskih ograničenja, kao i ograničenja tehničke prirode. Međutim, i u situaciji pomenutih ograničenja, primetno je veliko angažovanje svih struktura na prevazilaženju postojećih problema.

Konstatovano je da je, u toku akreditacijskog procesa, usvojen veliki broj veoma kvalitetnih procedura i protokola u svim oblastima rada, kao i da se usvojene procedure i protokoli poštuju u svakodnevnom radu, što se, između ostalog, obezbeđuje i redovnim unutrašnjim proverama kvaliteta stručnog rada ustanove.
U oblasti vođenja medicinske dokumentacije, u skladu sa postojećom zakonskom regulativom i zahtevima akreditacijskih standarda, primetan je napredak, pre svega zahvaljujući angažovanju zaposlenih i njihovoj svesti o neophodnosti ispravnog vođenja dokumentacije, kao i zahvaljujući redovnim unutrašnjim proverama kvaliteta stručnog rada.
Na nivou organizacionih jedinica doneti su planovi unapređenja kvaliteta rada, što je i bio jedan od zadataka sadržan u akreditacijskom izveštaju.

Opšti utisak je da je ustanova nakon sticanja statusa akreditovane ustanove nastavila sa aktivnostima koje su rezultirale unapređenjem kvaliteta rada u svim oblastima. Ispoštovane su sve preporuke iz akreditacijskog izveštaja koje su zavisile od angažovanja menadžmenta i svih zaposlenih. Primetna su i zalaganja ustanove na prevazilaženju problema koji su rezultat raznih finansijskih, tehničkih i zakonskih ograničenja, na koje ustanova nema uticaja.

Ocenjivači , takođe, za vreme posete, nisu imali primedbi na uređenje i higijenu radnog i pomoćnog prostora, kao i kruga zdravstvene ustanove, o čemu su se pohvalno izjasnili.
Da podsetimo da je Opšta bolnica Smederevo stekla akreditacijski status na period od tri godine i da joj je dodeljen joj sertifikat broj A-139-09/2015, te da će i dalje nastojati da održi i unapredi postojeći kvalitet, što je stalni zadatak kako rukovodećeg tima, tako i svih zaposlenih.