U našoj ustanovi je u rad puštena nova IP telefonska centra. Telefonski imenik možete naći u tabeli ispod. 

Ukoliko želite da dobijete neku od službi možete pozvati 026/240-700 ili 026/672-522 i preko govornog automata odabrati željenu službu.

Pozivom na 026 / 240 – (broj lokala) možete dobiti direktno traženu službu.

NAZIV LOKAL
A – Anestezija – lekari 826
Anestezija – sestre 782
Arhiva 767
ATD – glavna sestra 810
ATD – lekari 764
ATD – šalter 827
B – Bakteriologija 822
Biohemijska laboratorija 729
Biohemijska laboratorija – glavni tehničar 825
Biohemijska laboratorija – načelnik 703
Biohemijska laboratorija – prijem urina 815
Biohemijska laboratorija – soba 21 778
Biohemijska laboratorija – šalter 777
Boks 781

Bolnička apoteka                                

Direktan : 026/4623-043

943
Bravar i stolar 812
C – Centrala 9
D – Dečije odeljeljenje – sestre 702
Dečije odeljenje – lekari 751
Dijaliza – lekari 708
Dijaliza – sestre 761
Direktor opšte bolnice 750
E – EKG – prijemna internistička ambulanta 849
Električari 739
Elektroničari 801
F – Fakturno odeljenje 769
Finansijska služba – načelnik 730
G – Gastroenterološka ambulanta 738

Ginekološko odeljenje                    

Direktan : 026/672-655

655
Glavna sestra bolnice 768
Glavna sestra 841
Grudno odeljenje – lekari 709
Grudno odeljenje – sestre 732
H – Hirurgija – lekari 799
Hirurgija – odeljenje 705
Hirurgija – odeljenje 741
Hirurgija – ambulanta 736
Hirurgija – šalter 733
I – Imunologija – lekari 813
Imunologija – sestre 814
Infektivno odeljenje 749
Infektivno odeljenje – lekari 783
NAZIV LOKAL
Informatička služba 794
Informatička služba – načelnik 894
Interna kontrola 710
Internistička ambulanta Br.9 723
Internistička ambulanta Br.1 811
Internistička ambulanta Br.6a 795
Internistička ambulanta Br.6b 848
Internistička ambulanta Br.6 854
Internistički prijemna ambulanta 847
Internistički šalter 733
Interno odeljenje – lekari 722
Interno odeljenje – sestre 711
K – Kabinet za edukaciju 867
Kadrovska služba 725
Kadrovski referent 725
Kafe kuhinja 758
Kiseoničari 757

Komercijala                                      

Direktan : 026/4628-612

612

Komercijala – načelnik                  

Direktan : 026/621-415

415
Kotlarnica 820
Kožno-venerične bolesti 805
Kuhinja 861
M – Magacin tehničke robe 845
N – Neurologija – ambulanta 742
Neurologija – šalter 873
Neurologija – odeljenje 745
Neuropsihijatar 802
O – Obračun plata 853
Očna ambulanta 809
Očno odeljenje 780

Odsek račun. za finansijsku operativu    

Direktan : 026/4621-346

346

Odsek za knjigovodstvo                                

Direktan : 026/4629-561

561
Onkologija – dnevna bolnica 833
Onkologija – odeljenje 833
Operacioni blok 790
ORL – lekari 824
ORL ambulanta 773
ORL odeljenje 743
ORL previjalište 807
Ortooptika 834
Ortopedija – lekari 864
Ortopedija – sestre 865
NAZIV LOKAL
Ortopedija – odeljenje 765
Ortopedska – ambulanta 850
Ortopedija – sala 862
P – Patologija 855
PBL  – lekari 821
PBL – odeljenje 784
Plan i analiza 710
Plastična hirurgija 650
Plastična hirurgija odeljenje 774
Pomoćnik dir. sek. za nemed. poslove 706
Pomoćnik direktora za hirurške grane 750
Pomoćnik direktora za internističke grane 750

Porodilište                                      

Direktan : 026/4631-604

604
Portirnica 823
Prijemna služba 726
Psihijatrija – dnevna bolnica 878

Psihijatrija – odeljenje                    

Direktan : 026/4627-620

620
Psihijatrija – šalter 873
R – Referent O.N.O. 762
Rehabilitacija – načelnik 831
Rehabilitacija – sala 832
Rehabilitacija – šalter 754
Rendgen – lekari 839
Rendgen – skener 868
Rendgen – šalter 724
S – Sekretarica direktora 750
Sekretarica tehničke službe 796
Servis za higijenu – šef 755
Sindikat med. sestara i tehničara 785
Sterilizacija 707
Š – Šef voznog parka 846
Šok soba 863
T – Tehnička služba – načelnik 836

Transfuzija                                    

Direktan : 026/4623-570

570
U – Ultrazvuk 731
Urgentni blok 770
Urgentni blok – ultrazvuk 817
Urologija odeljenje – sestre 775
Urologija – ambambulanta 701
Urologija odeljenje – lekari 746
V – Vešeraj 727
Vešeraj – poslovođa 830